Georgia Tech School of Industrial Engineering Georgia Tech GT College of Engineering GT School of Industrial Engineering alt tag for imagealt tag for imageStudent walking in building

Graduate Student Listing

Please note that this listing is generated at the beginning of each semester from information located within Georgia Tech's database. Students listed may edit your visible infomation here. If you are an ISyE Graduate student and are not listed, please email webmaster@isye.gatech.edu noting your name, email address, gt account, and whether you are a Master's or Ph.D. student.


Master's Students | Ph.D. Students | All Graduate Students


 • Isil Alev
 • Idil Arsik
 • James Bailey
 • Ilke Bakir
 • Richard Birge
 • Daniel Blado
 • Anthony Bonifonte
 • Seth Borin
 • Caglar Caglayan
 • Fang Cao
 • Shanshan Cao
 • Yang Cao
 • Yu Cao
 • Yufeng Cao
 • Rodolfo Carvajal
 • Fabien Caspani
 • Yanling Chang
 • Yung-Hang Chang
 • Junzhuo Chen
 • Qiushi Chen
 • Yilun Chen
 • Stewart Curry
 • Stephen Daugherty
 • Weijun Ding
 • Zhihao Ding
 • Yuqian Dong
 • Jun Tao Duan
 • Jean-Guillaume Durand
 • Samaneh Ebrahimi
 • Xiaolei Fang
 • Mohammadjavad Feizollahi
 • Haoyun Fu
 • Rui Gao
 • Erin Garcia
 • Mina Georgieva
 • Joshua Gomberg
 • Li Gu
 • Evren Gul
 • Seyma Guven
 • Cristobal Guzman
 • Joshua Hale
 • Zhi Han
 • Li Hao
 • Fei He
 • Niao He
 • Ross Hilton
 • Liujia Hu
 • Weihong Hu
 • Cheng Huang
 • Yang Hui
 • Mohammad Ilbeigi
 • Ipek Inankur
 • Andres Iroume
 • Tugce Isik
 • Pisit Jarumaneeroj
 • Benjamin Johnson
 • Kevin Johnson
 • Cedric Justin
 • Minkyoung Kang
 • Ezgi Karabulut
 • Paul Kerl
 • Alireza KhoshgoftarMonfared
 • Justin Kirkby
 • Mathias Klapp Belmar
 • Burak Kocuk
 • Brian Kues
 • Guido Lagos Barrios
 • Geet Lahoti
 • I-Hsiang Lee
 • Jinha Lee
 • Junho Lee
 • Seunghan Lee
 • Qi Li
 • Ran Li
 • Shuang Li
 • Yuan Li
 • Zihao Li
 • Kun Liu
 • Yifan Liu
 • Alvaro Lorca Galvez
 • Jian Lu
 • Simon Tsz Fung Mak
 • Satya Malladi
 • David Marangoni-Simonsen
 • Ethan Mark
 • Luke Marshall
 • Matthew McCombs
 • Joshua McDonald
 • Sanggyu Min
 • Xinyu Min
 • Pratik Mital
 • Yasaman Mohammad Shahi
 • Carl Morris
 • Wei Mu
 • Amelia Musselman
 • Mohammad Nabhan
 • Rodrigue Ngueyep Tzoumpe
 • Babafemi Odelowo
 • Ahmet Ozlu
 • Qingfen Pan
 • Nikhil Paradkar
 • Alborz Parcham-Kashani
 • Hyunwoo Park
 • Jeffrey Pavelka
 • Philip Pecher
 • Jouni Peppanen
 • Benjamin Peters
 • Matthew Plumlee
 • Evangelos Polymeneas
 • Toyya Pujol Mitchell
 • Chitta Ranjan
 • Nivedita Ravi
 • Luis Damian Reyes Rodriguez
 • Sue Reynolds
 • Kevin Ryan
 • Asteroide Santana
 • Daniel Silva Izquierdo
 • Min Kyu Sim
 • Timothy Sprock
 • Michael Stilp
 • Heng Su
 • Tonghoon Suk
 • Chih-Li Sung
 • Timur Tankayev
 • Alfredo Ignacio Torrico Palacios
 • Monica Villarreal
 • Jan Vlachy
 • Huizhu Wang
 • Qianyi Wang
 • Wenjia Wang
 • Xinchang Wang
 • Yuan Wang
 • Zixing Wang
 • Xin Wei
 • Yuchen Wen
 • Tonya Woods
 • Di Wu
 • Fangfang Xiao
 • Yi Xiao
 • Weijun Xie
 • Linwei Xin
 • Chen Xu
 • Sheng Xu
 • Tony Yaacoub
 • Hao Yan
 • Jia Yan
 • Fan Ye
 • Murat Yildirim
 • Timothy Younkin
 • Fan Yuan
 • Xiaowei Yue
 • Chenxi Zeng
 • Can Zhang
 • Chengliang Zhang
 • Ruizhi Zhang
 • Xiao Zhang
 • Yi Zhang
 • Yuzhong Zhang
 • Jing Zhao
 • Yuanshuo Zhao
 • Li Zheng
 • Yuchen Zheng
 • Helin Zhu
 • Daniel Zink
 • Jikai Zou

Directory Search


Please enter individual's last or firstname.

Lastname: OR Firstname:

Hints for Searching:

 • Searches are not case sensitive
 • If you can't find someone you are looking for or are unsure of spelling, try searching only for the first part of either the firstname and lastname.
 • If you can't find an individual who is not ISyE faculty or staff, try the Georgia Tech directory.
 • This search page retrieves ISyE-related directory information (e.g. names, email addresses, etc.). If you are looking for other information, or can't find a particular person, you may want to try searching the Georgia Tech Web.